Sven Dufva-modellen


Debattartikel skickad till Aftonbladet efter gårdagens artikel.

Sven Dufva- modellen

Ännu ett onödigt dödfall beskrivs i Aftonbladet 6 september sedan SOS Alarm nekat en ung kvinna, Jill Söderberg i Timrå, ambulans trots upprepade rop på hjälp.
Igen upprepas dramaturgin känd från tidigare liknande händelser. Organisationsansvariga skyller på varandra eller hänvisar till Socialstyrelsen som igen kommer misslyckas att identifiera system- eller organisationsfel.
Så har ytterligare några anhöriga anslutit sig till raden av dem som tidigare lämnats kvar med de obesvarade frågorna – Varför dör unga människor i Sverige regelbundet i onödan och varför vill ingen ta ansvar? Varför tiger ytterst ansvariga – politikerna?
Många har säkert redan förstått hur larmoperatörers arbetsmiljö präglas av en tillgång på lediga ambulanser som allt oftare underskrider efterfrågan; att arbetsordern därför lyder – undvik onödiga ambulansutryckningar.
Att larm från unga som statistiskt sett sällan är livshotande sjuka därför prioriteras ned till förmån för äldre, särskilt de med ont i bröstet, går också att förstå.
Mindre klart är varför ambulanssjukvårdens och därmed SOS-operatörernas arbetsvillkor så påtagligt verkar ha förändrats. Varför har ambulanserna tagit slut och varför undviker politiskt, administrativt och medicinskt ansvariga till varje pris att erkänna detta? Därför att den dagen tvingas man också tillstå ett två decennier långt strukturomvandlingsfiasko.
Där toppen på isberget, med i onödan döda yngre utanför sjukhus, döljer alla äldre som dött därför att man sökte fel sjukhus, som skickades hem, som nekades avdelning med rätt resurser eller som behövde den intensivvårdsplats som inte fanns för tillfället. Och många fler anhöriga kvarlämnade med frågan – var detta nödvändigt?
Frågan är därför inte om utan när den kritiska diskussion äntligen startar som tar avstamp i en korrekt beskrivning av de villkor dagens sjukvård, inte bara larmoperatörer, arbetar under.
Ett bra sätt att inleda debatten vore att rikta frågan till de redan utsedda nya oppositionslagledarna, Håkan Juholt (S), Åsa Romson och Gustaf Fridolin (MP):
Vad anser ni om organisationen använd inom dagens akutsjukvård som regelbundet leder till katastrof för enskilda patienter?
Den som borde döpas till Sven Dufva-modellen efter hjälten i Johan Ludvig Runebergs finlandssvenska nationalepos om den tid för tvåhundra år sedan då vårt lands offentliga förvaltning präglades av samma förfall som idag och Finland förlorades till Ryssen.
Därför att vår tids sjukvårdsgeneraler likt Sandels rop till Sven Dufva ekar samma nu som då:
– Släpp ingen djävul över bron.