Civikurage


OMM, Organisationen Mot Mobbning, har i PT besvarat min debattartikel som i sin tur var replik till tre LO-ordföranden.
Här är mitt svar tillbaka:

Civilkurage

I sitt svar till mig och till tre LO-ordföranden i Norrbotten skriver Mats Jonsson, ordförande för Organisation Mot Mobbning i Uppsala att stödet för att kunna lagföra övergrepp i skola och arbetsliv måste stärkas; med egen paragraf i Brottsbalken; med särskilda och nyinrättade polisenheter runt om i landet; med juridisk prövning hos Kronofogden; med anmälningsplikt för alla.
Resten, skriver Jonsson, hänger på civilkuraget.
Förslagen – tillsammans och var och en utmärkta – bör ställas mot den verklighet mobboffren mött de senaste två decennierna. Märkesåret inföll 1993 när regelverket mot mobbning – eller kränkande särbehandling som det officiellt heter – på jobbet presenterades: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift 1993:17.
Föreskriften har sedan dess aldrig använts till annat än handbok för mobbare. Ingen har offentligt väckt frågan varför?
De med civilkurage nog för att försvara sig – jag själv till exempel – möts istället av en myndighetsapparat med uppgift att försvara mobbarna och slå livet i spillror för mobboffren. Min egen historia i kortversion:

Min närmaste chef började årsskiftet 2004-05 mobba på order av landstingsledningen i Norrbotten; orsaken var min offentliga kritik mot slakten av PÄS och övriga småsjukhus i länet; anmälan till Arbetsmiljöverket gjordes på inrådan av fack; en 53-sidig arbetsmiljörapport för 250 000 kr beskrev mig som arbetsmiljöproblemet; tjänsteman på Arbetsmiljöverket påstod i rapporten att jag, i hennes närvaro, fysiskt hotat min chef; den polisanmälan jag därför själv gjorde har fortfarande, 6 år senare, inte behandlats; avsked meddelades av landstingsdirektören på grunderna sekretess- och avtalsbrott men drogs i domstol tillbaka; i avtal beviljades jag istället 40 månader ledighet med lön; när jag efter den tiden begärde återinträde i tjänst vägrades jag detta varefter landstinget i domstol återupplivat avskedsförslaget och förmått samma domstol att fastslå ett avsked som aldrig har funnits annat än som förslaget som drogs tillbaka; mina upprepade krav till myndigheten Norrbottens läns landsting att i enlighet med Förvaltningslagens så kallade rättelseplikt (26 §) rätta misstaget besvaras med medvetslös tystnad; fortsättning följer.

Formellt är OMM-ordförandens förslag till förbättrat skydd för mobboffer utmärkta. I praktiken skulle varje formell förändring inte leda någonstans så länge informella mönster förblir intakta.
I medier kan vi i dagarna läsa om den arbetsmiljöenkät som en fjärdedel av Arbetsförmedlingens anställda besvarat. Knappt hälften av dem angav rädsla för repressalier. Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist officiella tolkning är att tre fjärdedelar av personalen är tillfreds med sin arbetssituation. I undervegetationen döljs också hur Arbetsförmedlingen bara är ett av flera mobbarverktyg riktade mot människor med alltför stort civilkurage.
För att OMM och andra som idag efterlyser kraftfullare verktyg till skydd för mobboffer – i skola och i arbetsliv – skall komma någon vart är ett särskilt angeläget: Att landets journalister gräver betydligt djupare i skiten än vad man hittills har förmått.
För politiker med civilkurage och ryggrad starka nog att driva frågan finns bara en men nödvändig väg att gå:
Att nationellt, regionalt och lokalt driva frågan om lustration.

Anders Mansten

Lustration is the government process regulating the participation of former communists, especially informants of the communist secret police,[1] in the successor political appointee positions or incivil service positions in the period after the fall of the various European Communist states in 1989 – 1991. It also applies more broadly to the process of nations’ dealing with past human rights abuses or injustices that have occurred.[2] The term is taken from the Roman lustrum purification rituals.[3] (Wikipedia)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s