Korumporna


Text skickad till Piteå-Tidningen, till Dagens Medicin och till Folkpartister i Norrbotten och Västra Götaland:

Korumporna

Jonas Andersson (FP) sparkades från posten som regionlandstingsråd i Västra Götaland efter valet 2010. Anledningen oklar. Under perioden 2004-2010 betraktades han inom sitt parti med rätta som ljuset bland sjukvårdpolitiker i landet. Lika respekterad var han bland övriga partier.
Efter två år i skuggan som enkel styrelseledamot återvänder han med ett till synes harmlöst utspel (Dagens Medicin). Det är fel anser han att kostnader för nästan allt annat än sjukvård ökar snabbare i hans och i andra landsting. Han nämner särskilt kommunikationer som i Västra Götaland ökar sin budget med 10 % jämfört med sjukvårdens 1 % per år. En gökunge alltså, även om Andersson uttrycker sig litet försiktigare.
Återstår att se om detta är början på hans comeback som ledande eller istället fortsatta skuggvandring som politiker? Om tre decennier av fortlöpande urholkning av sjukvårdens till förmån för andra budgetposter i landstingen börjar nå vägs ände. Om frågorna ännu högre börjar ställas:
Vart försvinner pengarna? Hur gick det till när sjukvårdspersonalens kostnadsandel – en gång 70-80 % – sjönk till idag under 50 % i alla landsting och regioner? För gissningen att Jonas Andersson rätt tolkar tecknen talar fyra andra notiser från de senaste numren av Dagens Medicin:
1. Regionerna anses överspelade och snart begravna.
2. Det största regeringspartiet (M) önskar med stöd av förre statsministern Göran Persson (S) förstatligande av sjukhusvården, först universitetssjukhusen.
3. Vårdvalsreformen har misslyckats (fast socialminister Göran Hägglund inte har fattat)
4. De som har satsat mest krut och pengar på låtsassjukhus (närsjukhus) och vårdval – Skåne och Västmanland t.ex. – balanserar närmast ruinens brant.
För Folkpartiet i Norrbotten (eller andra – och på andra håll?) återstår möjligheten att kovända tillbaka till den sjukvårdspolitik partiet här drev åren 2006-2010 d.v.s:
1. Skrota regionfrågan.
2. Förstatliga sjukhusvården.
3. Undvik vårdval.
4. Undvik närsjukhus.
Eller fortsätta partiets nordliga vandring på tunn is (större patienthotell!) sedan korumporna för två år sedan lämnade land.