Tut, sa loket


Artikel skickad till och accepterad av SFAI-tidningen (Svensk förening för anestesi och intensivvård)

Tut, sa loket

I sitt tal vid SFAI-banketten i Borås 20 september formulerade vår ordförande, Heléne Seeman-Lodding, slutorden ungefär så här:
– Vi anestesiologer är loket i det tåg som kallas sjukvården.
Bakgrunden bland annat den att möteslokalerna var vackert renoverade gamla lokstall. Min kommentar till bordsgrannen blev:
– Vet loket vart tåget är på väg?
– Berätta du, sa grannen.
En annan av mötets höjdpunkter var Torsten Gordhs högtidsföreläsning av Andrew Rhodes, St George’s, London. Ett av hans budskap var:
– An ageing population combined with changing perceptions as to what intensive care can deliver is likely to lead to a mismatch between what we can supply and what is needed.
Låt oss därför starta diskussionen kring den svenska sjukhusmodellen med fokus på anestesi och intensivvård. Den som handlar om att allt färre sjukhus ser ut som de en gång gjorde. Där somliga – i Skåne – tillhandahåller sjukhusvård utan intensivvårdavdelningar. Där andra – i Norrbotten – lagt ned operations- men behållit intensivvårdsavdelningar. Där trenden i landets alla delar är att allt fler anestesiologer ansamlas vid allt färre sjukhus. Där sjukhus vars uppdrag är att erbjuda s.k. elektiv operationssjukvård brottas med allt större rekryteringsproblem. Där allt färre och överfyllda akutsjukhus samtidigt får allt svårare att möta behoven, särskilt för den åldrande delen av befolkningen.
Sammantaget innebär det att loket – vi anestesiologer alltså – oavsett val av arbetsplats erbjuds ett allt smalare utbud av den sjukvård vi får erbjuda. På operations- såväl som intensivvårdsavdelningar. Där endera alls finns kvar.
Om den utvecklingen är samma som vi önskat är en fråga som SFAI för länge sedan borde ha väckt. Nu även tillsammans med följdfrågan – Hur lyckad är den utveckling som innebär att sjukhusvård riktad till äldre allt oftare sker på sjukhus utan specialister i anestesi- och intensivvård? Eller med en snabbt krympande skara.
Det är dags för loket att tuta litet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s