Två uppmaningar


Två brev skickade till landstinget i Norrbotten, det andra även till Norrbottens läkarförening och till Sveriges läkarförbund, efter Arbetsdomstolens besked:

Underlag för styrelsens beslut enligt tingsrättens dom

AD har i parternas utevaro beslutat att avvisa min begäran om att undanröja dom 14 december 2010 i Luleå tingsrätt. Grund för min begäran var domvilla. Enligt landstingets ombud hade landstinget 22 februari 2006 beslutat om att säga upp vårt avtal om tillsvidareanställning. Beslutet skulle enligt ombuden ha vunnit laga kraft.

Min invändning mot ombudens uppgift om avskedande var att det inte finns något myndighetsbeslut om avsked från 22 februari 2006 som kan vinna laga kraft.
Den 22 februari 2006 fick jag ett papper med rubriken – avskedande – undertecknat Elisabeth Holmgren och Gunnar Bergström. Sedan jag vänt mig till tingsrätten skrev NLL i svaromål 6 april 2006 att avskedandet var/är ogiltigt. Det finns alltså enligt svaromålet ingivet till Luleå tingsrätt inget avsked.

Styrelsebeslut om avsked eller om fortsatt anställning med rätt till lön

Landstingets lönekontor gjorde löneavdrag i juni 2006 och håller inne lön från min återgång i tjänst sedan 22 juni 2009. Enligt tingsrättens dom har landstinget avslutat min anställning genom styrelsebeslut 22 februari 2006 om uppsägning/avsked. Beslutet skall enligt domstolen ha vunnit laga kraft. Eftersom landstinget avslutade min anställning 22 februari 2006 har jag enligt TR-domen inte rätt till lön för juni 2006 och från juni 2009.
Beslut om avsked är myndighetsutövning och därför förbehållet styrelsen. Sedan AD uttalat sitt stöd för ombudens uppgift i TR-dom 14 december 2010 om att styrelsen 22 februari 2006 beslutat om uppsägning/avsked av vårt anställningsavtal återgår frågan till styrelsen.

Jag har fått två svar på frågan: Har landstinget 22 februari 2006 beslutat om att avskeda mig från min anställning i NLL? – Nej, se svaromål 6 april 2006 till Luleå tingsrätt. – Nej, se arbetsgivarintyg 5 juni 2009 till a-kassan.

Mot dessa två svar står uppgift i TR-dom 2010 om avskedsbeslut 22 februari 2006.
Landstingsstyrelsen ges alltså två svarsalternativ: Inget avskedsbeslut enligt svaromål 2006 och intyg 2009; eller också avskedsbeslut enligt TR-dom 14 december 2010 fastställd i AD.
När behandlas mitt ärende vid protokollofört sammanträde i styrelsen?
Olagligt beslut i styrelsen kan överklagas och undanröjas på kommunbesvär. Brottsmisstanke skall anmälas till polis.
Formellt har avskedet nu passerat det svenska domstolssystemet. Om styrelsen intygar att landstinget har beslutat att avskeda mig 22 februari 2006 är man också skyldig att visa detta beslut. EU-domstolen kan pröva min rätt att under tvist arbeta på min tjänst i landstinget. Arbete är en mänsklig rättighet.

Anders Mansten

Förnyad begäran om tidigare överenskommet arbetsmiljömöte

Läkarförbundets funktionär deltog i ett arbetsmiljömöte 9 december 2005. I minnesanteckningarna står att NLL och läkarförbundet överenskom om ett andra möte i februari. Med delat ansvar för överenskommelsen frågar jag när detta andra möte beräknas ske?
Det andra arbetsmiljömötet i februari 2006 stördes av ett förslag till avsked från Elisabeth Holmgren och Gunnar Bergström från 22 februari 2006. När jag gick till tingsrätten med avskedsförslaget tog författarna 6 april 2006 tillbaka förslaget i Luleå tingsrätt. En av de ogiltigförklarade grunderna var att jag brutit mot ett avtal mellan NLL och NLF om ett nytt arbetsmiljömöte i februari.
Jag är medlem i Läkarförbundet. NLF äger rätt att företräda mig i förhandling. Enligt landstingets registrator finns det inget protokoll från avtalsförhandling 9 december 2005 mellan NLL och NLF. Där finns minnesanteckningar från ett arbetsmiljömöte men inget avtal.
Enligt dom 14 december 2010 från Luleå tingsrätt har landstinget 22 februari 2006 beslutat om att avskeda mig. Detta är inte sant. Jag är sedan 15 februari 2006 avstängd utan beslut eller stöd i lag; under 40 månader med lön; sedan 22 juni 2009 är jag avstängd utan lön; det finns inget beslut om avstängning eller löneavdrag från 22 juni 2009.
Jag kräver att landstingsstyrelsen beslutar enligt myndighetens svaromål 6 april 2006 till Luleå tingsrätt i vilket framgår att jag inte är avskedad. Jag är sedan 22 juni 2009 lockoutad från min anställning och arbetsplats i NLL. Lockout är en olovlig stridsåtgärd. Talan mot olovlig stridsåtgärd skall föras av Läkarförbundet direkt i AD.
Systematiska åtgärder för att ställa och hålla en anställd utanför arbetsplatsens gemenskap är förbjudna; se AML och AFS 1993:17 s 7.
Jag kräver, i likhet med andra anställda, arbetsschema och lön. Jag uppdrar därför åt NLF att tillsammans med landstinget bestämma tid och plats för det andra mötet angående arbetsmiljön. Jag ser fram mot landstingets kallelse.

Anders Mansten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s