Polisanmälan 2005


Rättegången 17 november mot makarna Skoglund motsvarade helt förväntningarna. Den sammanfattas enklast med nedanstående polisanmälan skickad till polismyndigheten i Norrbotten, delvis en upprepning av den inlämnad på Piteå polisstation december 2005 som sedan dess aldrig hörde av sig:

  Utvidgad anmälan till Polismyndigheten i Norrbotten med påminnelse om tidigare

  5 december 2005 lämnade jag på Piteå polisstation in polisanmälan mot makarna Caj och Barbro Skoglund. De hade på uppdrag av Norrbottens läns landsting författat en rapport. I makarna Skoglunds rapport framställs jag på ett sätt som syftar till att utsätta mig för andras ringaktning. De tillvitar mig också brottsliga handlingar såsom olaga hot.
  Jag mottog 2005 en muntlig försäkran från vakthavande befäl om omedelbar behandling av anmälan. Jag har inte erhållit besked om upprättad anmälan, beslut om förundersökning eller om avskrivet ärende.
  Denna anmälan har getts förnyad aktualitet. Efter vad som framkommit i domstolsförhandling i Luleå tingsrätt 17 november 2011 vill jag påminna om min tidigare anmälan och inger en ny i samma ärende.
  Sedan jag stämt makarna Skoglund för det grova förtal som de nedtecknat och spritt i sin rapport har Caj Skoglund hållit sig gömd och på så sätt undgått delgivning.
  I anmälan 2005 beskriver jag följande händelse som i rapporten författad av makarna Skoglund anförts som exempel på hotfullt beteende från mig riktat mot Marie Asplund.
  Delar av anmälan är här inkopierad:
  Det tredje tillfället, även redovisat i rapporten, inträffade i början av oktober vid ett möte där en tjänsteman (Agneta Björk) från arbetsmiljöverket närvarade. Agneta Björk hade två dagar tidigare per telefon till mig meddelat tid och plats för möte med Marie Asplund där hon förväntade sig min medverkan. Marie Asplund undvek sedan att kalla mig till detta möte på ett sätt som gav mig intryck av att hon medvetet sökte omöjliggöra min medverkan.
  När jag några minuter efter utsatt tid ändå anlände till mötet meddelade Asplund att jag inte hade rätt att närvara. Jag invände då i tron att Marie Asplund på det sättet även kränkte Arbetsmiljöverkets integritet. Tjänstemannen meddelade då att även hon var mot min medverkan. Min tolkning blev då att Asplund manipulerat tjänstemannen. Jag förebrådde henne för detta med följden att mötet fortsatte med min medverkan i cirka trettio minuter.
  I efterhand har Arbetsmiljöverkets tjänsteman låtit sig intervjuas av konsultföretaget och där angett att jag uppträtt hotfullt. Att jag talat upprört till Asplund är korrekt. Att jag uppträtt hotfullt är det inte.

  Förnyad anmälan
  Vid huvudförhandling i Luleå tingsrätt 17 december 2011, efter min stämning för grovt förtal, upprepade Caj Skoglund författarnas lögn från rapporten om att jag vid ett tillfälle skulle ha hotat Marie Asplund fysiskt. Jag har inte hotat Marie Asplund. Caj Skoglund ljuger inför domstolen.
  Caj Skoglund hade kallats av makan Barbro Skoglund. På grund av jäv hördes han utan sanningsförsäkran. Han beskrev under vittnesmålet livfullt hur jag uppträtt hotfullt mot Marie Asplund och hållit en knuten näve nära intill hennes ansikte. Detta skulle precisera mitt hotfulla beteende redovisat i rapporten och som jag tagit upp i min första anmälan.
  Marie Asplund var även hon kallad som vittne av Barbro Skoglund. Hon tillbakavisade helt Caj Skoglunds uppgift om att hon hotats med knuten näve av mig. Att annat fysiskt hotfullt uppträdande förekommit förnekades också.
  Ett tredje vittne hade också kallats av Barbro Skoglund. Agneta Björk från Arbetsmiljöverket som även hon lämnade osanna uppgifter om ett hotfullt samtal som påstods ha pågått under flera minuter och att mötet sedan avslutades. Marie Asplund hade dessförinnan under ed vittnat om att jag inte uppträtt hotfullt mot henne.
  Vad vittnesmålen tillsammans tydliggjorde var hur Arbetsmiljöverket hade kallat till ett möte tillsammans med Agneta Björk och Marie Asplund på hennes rum utan att meddela Marie Asplund om att jag skulle närvara.
  Missförståndet som ledde till en animerad diskussion berodde således helt på Arbetsmiljöverkets underlåtenhet att informera Marie Asplund om att jag kallats att medverka vid mötet. Jag infann mig på av Agneta Björk anvisad plats men uppmanades av Marie Asplund att lämna rummet. En helt onödig provokation mot Marie Asplund och mot mig.

  Brottsmisstanke
  Jag önskar komplettera min anmälan december 2005 med en uppmaning till polis och åklagare att även utreda om Arbetsmiljöverkets tjänsteman, Agneta Björk, om hennes förtal, mened och vilseledande av domstol faller under allmänt åtal?
  Jag anmäler Caj och Barbro Skoglund för falsk tillvitelse i skrift 2005 och muntligt i Luleå tingsrätt 17 november 2011 om olaga hot om misshandel.
  Domstolen skall på min begäran skicka kopior på inspelade förhör. Dessa kommer att bifogas polisanmälan som bevisning. Anmälan från 2005 bifogas även i sin helhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s