Fångarna på fortet


Text skickad till Norrbottenmedier inför domstolsförhandling 17 november:

2005 beställde Norrbottens läns landsting på begäran av Arbetsmiljöverket en utredning om kränkande särbehandling på arbetet sedan jag på läkarföreningens uppmaning anmält. I anmälan framförde jag misstanken om att arbetsgivarmobbningen skedde på beställning av landstingsledningen som svar på min kritik mot patientfarliga organisationsförändringar.
Landstinget anlitade för denna sak makarna Caj och Barbro Skoglund vilket helt bekräftade min misstanke. Rapporten bestod av 53 sidor hårt vinklat skvaller och granskades av landets främste expert på utredningsmetodik, Bo Edvardsson, som bedömde den vara utan värde utom för papperstuggen.
En kvarts miljon kostade den länets skattebetalare. Avsikten var att underlätta det avskedsförsök som följde tre månader senare och att så långt som möjligt sänka mitt värde på svensk läkararbetsmarknad. När jag fem år senare stämde makarna för grovt förtal smet Caj undan delgivning men Barbro hann inte.
Caj Skoglund har sedan dess av NLL getts huvudansvaret för Närsjukvårdsutredningen. Hittillsvarande konsultarvode är okänt. Slutrapporten har nyss presenterats. Han föreslår tre sjukhus, i Kalix, Kiruna och Piteå, omvandlade till enheter där distriktsläkare helt ansvarar för verksamheten, möjligen tillsammans med enstaka medicinläkare. Alla övriga läkarlinjer avskaffas utom anestesiläkare därför att bedömningen görs att hälften av patientvolymerna annars måste flyttas till Sunderbyn och Gällivare. Beräknad besparing 600 miljoner kr per år, dock med tillägg angående kortsiktig fördyring istället samt kontinuerligt höjd budget med 300 miljoner kr årligen till primärvården.
Sammantaget innebär förslaget att hälften av länets befolkning i framtiden skall erbjudas sjukhusvård av läkare utan formell eller reell kompetens men med direktiv om minsta möjliga vidaretransportering till annan vårdinrättning. Vid patientfara skall anestesiläkare konsulteras som i avsaknad av operations- och intensivvårdsavdelningar annars helt saknar arbetsuppgifter vid närsjukhusen.
Om Fångarna på fortet utgjort förebild framgår inte av slutrapporten men måste anses troligast. Någon annan känd förebild saknas. Om Gunde Svan kommer erbjudas arbetet som direktör för närdivisionen framgår heller inte. Runt i närsjukhusen kommer primärvårdsläkarna irra för att hitta nycklar till de riktiga sjukhusen. Då och då måste man klättra upp till anestesiläkaren (Kurt Olsson) i tornet för att få en nyckel till. Frågan är hur många som ställer upp, någon alls? Till vilket pris? För Kurt Olsson?
Många människoliv riskerar slutrapporten att kosta innan den landar i papperstuggen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s