Arbetsrätten


I dagens svar från landstingsstyrelsens ordförande, Eva Tjernström i Gävleborg, upprepas påståendet om obruten tidsbegränsad anställning i Bollnäs från 1 december 2008 till 31 oktober 2010. Påståendet motbevisas lätt med kopior på avtalen.
Nedanstående svar har skickats till landstinget Gävleborg, till läkarföreningens ordförande i Gävleborg och till läkarförbundets första och andra ordförande:

Uppgift angående anställningsform och anställningsavtal från Eva Tjernström

Originalen samt de kopior på anställningsavtalen angående visstidsanställning som jag på begäran erhållit omfattar inte hela tiden 1 december 2008 -31 oktober 2010.
Kopiorna omfattar avtal om tidsbegränsning för tiden:
1 december 2008 – 31 maj 2009.
4 januari 2010 – 30 juni 2010.
1 juli 2010 – 30 oktober 2010.

Avtal om tidsbegränsad anställning saknas därför för tiden 1 juni 2009 – 4 januari 2010. Det betyder att jag fr.o.m. 1 juni 2009 blev anställd enligt grundformen för anställning, se LAS 4 §. Avtal om tillsvidareanställning från 1 juni 2009 kan inte avtalas bort, inte heller i efterhand 4 januari 2010. Det individuella anställningsavtalet kan sägas upp av endera avtalsparten. Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig.

I Gävle tingsrätt handläggs ett mål angående min lönefordran för november månad 2010 för av mig utfört arbete på tjänst som överläkare på sjukhuset i Bollnäs. Målet gäller bara denna fråga. Jag har krävt att landstinget betalar ut min lön, se MBL 35 §.

Landstingets, genom sin ordförande Eva Tjernströms, uppgift om obruten tidsbegränsad anställning 1 december 2008 – 31 oktober 2010 är osann. Arbetsrätten bjuder att enkla rättsfakta skall hanteras i förhandling mellan parterna. Inte som nu i förhandling mellan styrelsens ordförande och mig och heller inte i förhandling via ombud i Gävle tingsrätt, se MBL 35 angående rättegångshinder efter 10 dagar från beslut om löneavdrag.

Ett avtal med mig om tidsbegränsad anställning för tiden 1 juni 2009 – 4 januari 2010 skulle ha tecknats före 1 juni 2009. Efter denna dag kan min tillsvidareanställning inte tidsbegränsas, inte heller 4 januari 2010.

Min fackliga företrädare, Per Kronmann, förefaller resonabel. Det finns även goda krafter hos Sveriges läkarförbund. Frågan angående min anställning och min anställningsform från 1 juni 2009 kan därför säkert enkelt besvaras efter en arbetsrättslig förhandling mellan arbetsgivare och fack.

Som underlag för förhandling räcker avtalet om tidsbegränsad anställning 1 december 2008 – 31 maj 2009 och fortsatt arbete utan avtal om tidsbegränsning från 1 juni 2009. Landstinget har inte sagt upp vårt avtal om tillsvidareanställning från 1 juni 2009.
Förhandlingsresultatet bör meddelas tingsrätten för kännedom.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s