Rättelseplikten


En sorgligt bortglömd regel för svenska myndigheter är skyldigheten att själv rätta egna fel – Rättelseplikten. Det är alltså enligt förvaltningslagar förbjudet att exempelvis belasta domstol med saker som myndigheten själv enkelt kan rätta.
Efter muntlig förberedande förhandling har nedanstående krav skickats till landstinget Gävleborg:

Upplysning med begäran till landstinget Gävleborg

Jag arbetar sedan 1 december 2008 som anestesiöverläkare i Bollnäs och är sedan 1 juni 2009 tillsvidareanställd. Landstinget Gävleborg har betalat min lön varje månad men håller inne lön och jourersättning för november 2010.
Landstinget vitsordar i svaromål till Gävle tingsrätt min rätt till lön och jourersättning, 76 000 kr, för i november 2010 utfört arbete.
Landstinget har betalat dubbla summan, 154 000 kr, till bemanningsföretag (Åsas Bemanning AB). Myndigheten hävdar att mitt arbete i november 2010 utförts på uppdrag från företaget och att ÅBAB erbjudit sig att betala del av detta belopp till mig.
Jag hade inget avtal med bemanningsföretag för arbete november månad 2010 vid Bollnäs sjukhus. Landstingets ombud framförde 9 augusti 2010 ett förlikningsförslag. Parterna skulle svara för sina egna ombudskostnader, för landstingets del 25 000 kr. I stället för lön från landstinget föreslogs jag begära ersättning från förmedlingsföretaget.
Jag avser att till Gävle tingsrätt kräva att Gunnar Bergström uppvisar fullmakt att företräda ÅBAB i en för företaget gynnsam förlikning mellan landstinget och mig. Förlikning med utomstående och därtill frånvarande part är olaglig.
Kostnaden för min lön och jourersättning är 76 000 kr. Till detta kommer av landstinget betalda fakturor från bemanningsföretaget, 154 000 kr, samt ombudets till domstolen redovisade arvode, 25 000 kr. Sammanlagt drygt 250 000 kr. Efter huvudförhandling i målet tillkommer c:a 100 000 kr i ombudskostnader gånger två.
Lönekontoret har skickat pengar till fel adress. ÅBAB har ingen rätt att företräda mig mot landstinget eller att kvittera ut min lön.
Jag kräver att styrelsen för landstinget i Gävleborg beslutar om att betala innehållen lön och jourersättning för november 2010 direkt till mig utan fördyrande mellanhand och ombud.
Landstinget skall dessutom tillsammans med Hälsinge-Gästrike läkarförening fastställa att jag under november 2010 arbetade som anställd i landstinget på tjänst som överläkare i Bollnäs.
Sedan 1 juni 2009 arbetade jag i landstinget utan avtal om tidsbegränsning. Därmed gäller anställningsformen tillsvidare. Besked 9 september 2010 om att visstidsanställning skulle upphöra saknar rättskraft mot min tillsvidareanställning. Därför lämnade jag tillbaka dokumentet utan underskrift.
Landstinget har skickat pengar till fel adress. Detta misstag har vuxit till rättstvist i tingsrätten. Landstinget tvistar med ÅBAB om vem som skall betala min lön. Bara landstinget kan. Lön från ÅBAB kan inte accepteras eftersom företaget inte är min arbetsgivare.
Jag uppmanar landstingets styrelse och revision att granska hur det hela kunnat bli så fel. Internkontrollen har bevisligen inte fungerat.
Svensk myndighet är skyldig att göra rätt. Vid fel är man skyldig att rätta detta och göra rätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s