Påminnelse


Sedan maj 2009 har jag otaliga gånger påpekat för landstinget i Norrbotten hur 40 utbetalade månadslöner enligt myndighetens ombud var det skadeståndsbelopp NLL kände sig skyldig att betala och att anställningen inte berördes.
NLL har sedan dess hoppat från påståendet att jag sagt upp mig själv genom avtal men övergett linjen för att istället hävda att jag är avskedad. Trots att avskedsförslaget tagits tillbaka i domstol och trots att man i intyg påstår att jag sagt upp mig.

Fortfarande skyddas NLL av tingsrätten och av medier. Hur representativt detta är för den demokratiska nivån i länet och i landet är oklart. I ganska hög grad skulle jag tro.

Nedanstående påminnelse har skickats till NLL:

Påminnelse obesvarad skrivelse 2009-06-01, 2011-04-25, 05-17

Norrbottens Läns Landsting, Revisionen, Partigrupper,
 
Begäran om prövning av arbetsgivarintyg 2009 på FörvL 26-28 §§ 

Efter uppgift maj 2009 i Norrbottens-Kuriren, från landstingsrådet Kent Ögren (S), om att jag själv avslutat min anställning i NLL begärde jag ett arbetsgivarintyg. Intyget, daterat 5 juni 2009, upprepar Kent Ögrens uppgift om egen uppsägning med angiven sista arbetsdag 22 februari 2006.
Eftersom jag inte har sagt upp mig med sista arbetsdag 22 februari 2006 har jag begärt, första gången juni 2009 och fortsatt, att intyget skall rättas. I stället för rättat intyg har NLL till Luleå tingsrätt under åren 2009-2010 inlämnat helt annan uppgift.
Av tingsrättens dom 14 december 2010 framgår att det skall finnas ett lagakraftvunnet myndighetsbeslut om avsked från 22 februari 2006 samt att landstinget har sagt upp mig från min anställning i NLL per denna dag. 
Uppgift angående NLL-beslut om avsked 22 februari 2006 stämmer således inte med arbetsgivarintyg från 5 juni 2009. Intyget är inte återtaget. Så länge intyget kvarstår gäller det som landstingets officiella inställning angående min anställning – att jag har sagt upp mig själv med sista arbetsdag 22 februari 2006. Intyget motsäger och annullerar uppgiften lämnad till Luleå tingsrätt om att jag blivit avskedad 22 februari 2006.
Det finns ytterligare ett landstingsdokument som talar mot beslut om avsked med sista arbetsdag 22 februari 2006. Landstinget skrev i svaromål till Luleå tingsrätt 6 april 2006 att det inte finns något avsked. Svaromålet vederlägger landstingets uppgift i tingsrättens dom 14 december 2010 om ett avskedsbeslut 22 februari 2006.
Två olika dokument finns upprättade av NLL. Svaromål 6 april 2006 – att det inte finns något avsked; arbetsgivarintyg 5 juni 2009 – att det inte finns något avsked.
Svaromålet till Luleå tingsrätt 6 april 2006 anmäldes till styrelsen. Kent Ögren och styrelsen bör därför erbjudas ny chans. Det finns bevisligen inget avsked. Jag har inte sagt upp mig själv. Jag är därför fortsatt anställd. Det finns heller inget beslut om att stänga av mig från arbete eller lön. Alltså – När kan jag igen börja arbeta?
Jag kräver att landstinget rättar osant arbetsgivarintyg från 5 juni 2009 och att landstinget samtidigt anmäler till Luleå tingsrätt att dom 14 december 2010 bygger på osann partsutsaga och på falsk bevisning.
Jag kräver ännu en gång att NLL omedelbart avbryter olaglig lockout.
Lagstöd för begäran är landstingets svaromål 6 april 2006 om att det inte finns något avsked, rättelseplikten i FörvL 26-28 §§ och MBL 42 §.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s