Varför ljuger läkarförbundet


Text skickad till Elisabet Ohlin med anledning av hennes artikel i Läkartidningen 20/2011. Den har också tillställts Marie Wedin och Thomas Zilling:

Varför ljuger läkarförbundet?

För Läkartidningens journalist (LTi 20/2011) försvarar Marie Wedin läkarförbundets sätt att hantera konflikten mellan sin sjukhusläkarordförande, Thomas Zilling, och Region Halland med påståenden som alla pendlar mellan lögn eller grov sådan.
Följande påpekanden krävs:
Region Halland hade knappast fullföljt varsel om avsked om Läkarförbundet med kraft motsatt sig åtgärden. Jämför LAS:
7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.

Om uppsägning fullföljts men med förbundets fulla stöd till Zilling i väntan på Arbetsdomstolens beslut gäller:
12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag (1984:1008).
35 § Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren.
Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen trots avskedandet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts.
Har en domstol meddelat beslut enligt andra stycket, får arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett avskedandet. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ så länge anställningen består.

Andra medlemmar (bland annat jag själv) har efter olagligt avsked, men med hjälp av advokat eftersom Läkarförbundet varje gång vänder medlemmarna ryggen, fått ersättning med belopp högre än det i LAS angivna:
39 § Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser.
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

I mitt fall 2006 blev beloppet 40 månadslöner utan att arbetsgivaren (Norrbottens läns landsting) på lagenligt vis lyckades avsluta min anställning. Läkarförbundet vägrar sedan dess, trots min fortsatta och upprepade begäran, ge sitt stöd fast jag kvarstår som medlem.
Läkarförbundet har alltså även tidigare hanterat arbetsgivarövergrepp av samma slag som drabbat Thomas Zilling. Många gånger sannolikt.
Är det därför Marie Wedin ljuger för Läkartidningen och för sina medlemmar?
Tilläggas kan att möjligheten helt och hållet återstår för förbundet att göra rätt. Avtalet med Zilling är olagligt och därmed ogiltigt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s